Logo_White Color png

Kontakti

Rr.Lord Bajron Hyr.21, 10000, Prishtinë

+ 383 49 70 71 73
+ 383 38 70 46 39

APARTAMENTET

Kualiteti i lartë i ndërtimit, stili i vecantë arkitektonik dhe lokacioni ynë do të jenë zgjidhja e duhur e kërkesave tuaja të përditshme.

Lang