Logo_White Color png

Kontakti

Rr.Lord Bajron Hyr.21, 10000, Prishtinë

+ 383 49 70 71 73
+ 383 38 70 46 39

APARTAMENTET

Kualiteti i lartë i ndërtimit, stili i vecantë arkitektonik dhe lokacioni ynë do të jenë zgjidhja e duhur e kërkesave tuaja të përditshme.

TIPI 1 = 83.5m2

TIPI 2 = 136.2 m2

TIPI 3 = 62.5 m2

TIPI 4 = 91.0 m2

TIPI 5 = 125.8 m2

TIPI 6 = 57.2 m2

TIPI 7 = 87.1 m2

TIPI 8 = 158.4 m2

TIPI 9 = 59.0 m2

Lang