Rreth Nesh

Historiati i kompanisë


InOn merret me veprimtarinë e ndërtimtarisë në të cilin sektor ofronë kualitet të lartë në Projektim, Ndërtim, Renovim të komplekseve afaristo banesore. Gjithmonë duke aplikuar standarde të ndërtimtarisë bashkëkohore moderne duke bartur përvojën profesionale nga vendet Europiane….

InOn merret me veprimtarinë e ndërtimtarisë në të cilin sektor ofronë kualitet të lartë në Projektim, Ndërtim, Renovim të komplekseve afaristo banesore. Gjithmonë duke aplikuar standarde të ndërtimtarisë bashkëkohore moderne duke bartur përvojën profesionale nga vendet Europiane…….

Ne jemi kompani e re me staf të kualifikuar ku profesionalizmi dhe besimi janë veqoritë kryesore të cilat i kemi dëshmuar përgjat këtyre viteve dhe mburremi me komentet pozitive të klienteve tonë në ofrimin e shërbimeve në shitjen e Banesave, Lokaleve, Shtëpi të ndryshme dhe Trojeve.

Së shpejti do ti publikojmë të gjitha ofertat tona të banesave të cilat i ofrojmë për shitje, gjithashtu edhe ofertat për lokale dhe troje.

Projektim / Ndërtim
Shitje / Blerje
Enterier design